Klanten binden

4380


De klantpiramide

De klantpiramide is een handig hulpmiddel om de bestedingen van klanten in kaart te brengen en te analyseren. Door je klanten in te delen in categorieën van verkoopomzet ontstaan verschillende klantgroepen. Een vaak toegepaste indeling is die van top, grote, midden en kleine klanten. Het opstellen van een klantpiramide voor twee achtereenvolgende jaren maakt helder hoe je klanten zich naar beneden en naar boven door de piramide bewegen. Oftewel: hoe het bestedingspatroon van je klanten zich ontwikkelt.

Tip: ben je startend ondernemer en heb je nog onvoldoende klanten om een verdeling in top, grote, midden en kleine klanten te kunnen maken? Maak dan een piramide met twee klantgroepen: grote en kleine klanten.

Op basis van de klantpiramide ben je nu in staat het bestedingspatroon van je klanten te analyseren aan de hand van: 

Doorgaan met lezen
8882

Patronen in ons leven

Het wemelt in ons leven van de patronen. Een patroon is een vaste vorm die zich herhaalt en die we kunnen waarnemen. Zoals de vierkantjes op een dambord, of de noten in een muziekstuk, of patronen in denken en gedrag zoals psychologen die bestuderen.

Omdat het mensen tijd en energie kost informatie te verzamelen en te verwerken, heeft moeder  natuur ons een handje geholpen. Want in de loop van de tijd hebben onze hersenen zich ontwikkeld tot ware  ‘patroon herkenners’. Wanneer we bijvoorbeeld iemand ontmoeten krijgen we een indruk van zijn persoonlijkheid, zijn stemming en zijn bedoelingen. Dat is van belang omdat onze hersens met deze patronen scenario’s ontwikkelen. Uit deze scenario’s kiezen we acties die we gaan nemen en schatten de mogelijke gevolgen daarvan in. En omdat onze acties grote gevolgen kunnen hebben, zijn we de uitmuntende patroon herkenners geworden die we nu zijn.


Doorgaan met lezen